มุมมองโรงงาน

CNC เราเตอร์
กำลังโหลดพื้นที่
การบรรจุ2
การบรรจุการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คลังสินค้า
คลังสินค้า2
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ2
CNC เราเตอร์
CNC-เราเตอร์2
เครื่องอัดรีด
เครื่องอัดรีด2